1. <rt id="vj6xi"></rt>
  1. <tt id="vj6xi"></tt>
    當前位置:首頁 / 研究所介紹 / 職能部門

    職能部門

    王曉東

    所長

    Phone:

    010-80726688-8866

    Fax:

    010-80726673

    E-mail:

    wangxiaodong@nibs.ac.cn


    邵峰

    學術副所長

    Phone:

    010-80726688-8560

    Fax:

    010-80728046

    E-mail:

    shaofeng@nibs.ac.cn


    黃嵩

    行政副所長

    Phone:

    010-80726688-8397

    Fax:

    010-80726689

    E-mail:

    huangsong@nibs.ac.cn


    李靜生

    行政副所長助理

    Phone:

    010-80726688-8306

    Fax:

    010-80726674

    E-mail:

    lijingsheng@nibs.ac.cn

    行政辦公室


    李曉紅

    行政辦公室主任

    Phone:

    010-80726688-8818

    Fax:

    010-80726689

    E-mail:

    lixiaohong@nibs.ac.cn


    倪建偉

    行政辦公室副主任

    Phone:

    010-80726688-8904

    Fax:

    010-80726689

    E-mail:

    nijianwei@nibs.ac.cn
    石孟利

    行政辦公室美工設計

    Phone:

    010-80726688-8812

    Fax:

    010-80726689

    E-mail:

    shimengli@nibs.ac.cn

    劉爽

    行政辦公室助理

    Phone:

    010-80726688-8823

    Fax:

    010-80726689

    E-mail:

    liushuang@nibs.ac.cn


    韓瑋

    行政辦公室助理

    Phone:

    010-80726688-8809

    Fax:

    010-80726689

    E-mail:

    hanwei@nibs.ac.cn

    孟祥超

    行政辦公室助理

    Phone:

    010-80726688-8833

    Fax:

    010-80726689

    E-mail:

    mengxiangchao@nibs.ac.cn

    許皎潔

    行政辦公室助理

    Phone:

    010-80726688-8832

    Fax:

    010-80726689

    E-mail:

    xujiaojie@nibs.ac.cn

    科研事務辦公室
    張婧

    科研事務辦公室主任

    Phone:

    010-80726688-8860

    E-mail:

    zhangjing@nibs.ac.cn


    劉夢

    科研事務辦公室助理

    Phone:

    010-80726688-8817

    E-mail:

    liumeng@nibs.ac.cn


    姜子健

    科研事務辦公室助理

    Phone:

    010-80726688-8830

    E-mail:

    jiangzijian@nibs.ac.cn


    法律部    Richard Aron Osman

    首席法律顧問

    Phone:

    86-10-80706048

    Fax:

    86-10-80726689

    E-mail:

    richard@nibs.ac.cn

    人事部    王英

    人事部主任

    Phone:

    010-80726688-8821

    Fax:

    010-80726689

    E-mail:

    wangying@nibs.ac.cn    郝紅燕

    人事部助理

    Phone:

    010-80726688-8813

    Fax:

    010-80726689

    E-mail:

    haohongyan@nibs.ac.cn    楊景林

    人事部助理

    Phone:

    010-80726688-8825

    Fax:

    010-80726689

    E-mail:

    yangjinglin@nibs.ac.cn    趙紫薇

    人事部助理

    Phone:

    010-80726688-8820

    E-mail:

    zhaoziwei@nibs.ac.cn

    財務部


    馬江巖

    財務部主任

    Phone:

    010-80726688-8822

    Fax:

    010-80726688-8828

    E-mail:

    majiangyan@nibs.ac.cn


    呂玲

    財務部助理

    Phone:

    010-80726688-8829

    Fax:

    010-80726688-8828

    E-mail:

    lvling@nibs.ac.cn


    孔凡萌

    財務部會計

    Phone:

    010-80726688-8805

    Fax:

    010-80726688-8828

    E-mail:

    kongfanmeng@nibs.ac.cn


    李美強

    財務部出納

    Phone:

    010-80726688-8827

    E-mail:

    limeiqiang@nibs.ac.cn

    研究生部


    李學真

    研究生部主任

    Phone:

    010-80726688-8807

    Fax:

    010-80726689

    E-mail:

    lixuezhen@nibs.ac.cn


    王芳

    研究生部助理

    Phone:

    010-80726688-8808

    Fax:

    010-80726689

    E-mail:

    wangfang@nibs.ac.cn


    王倩楠

    研究生部助理

    Phone:

    010-80707720  010-80726688-8803

    Fax:

    010-80726689

    E-mail:

    wangqiannan@nibs.ac.cn    武國麗
    研究生部助理

    Phone:

    010-80726688-8802

    Fax:

    010-80726689

    E-mail:

    wuguoli@nibs.ac.cn

    設備保障部


    張玉琴

    設備保障部主任

    Phone:

    010-80726688-8310

    Fax:

    010-80726674

    E-mail:

    zhangyuqin@nibs.ac.cn


    李碩

    設備保障部副主任

    Phone:

    010-80726688-8311

    Fax:

    010-80726674

    E-mail:

    lishuo@nibs.ac.cn
    林云蕓

    設備保障部助理

    Phone:

    010-80726688-8810

    Fax:

    010-80726689

    E-mail:

    linyunyun@nibs.ac.cn

    劉亭亭

    設備保障部助理

    Phone:

    010-80726688-8316

    Fax:

    010-80726689

    E-mail:

    liutingting@nibs.ac.cn
    吳昊楠

    設備保障部助理

    Phone:

    010-80726688-8308

    Fax:

    010-80726689

    E-mail:

    wuhaonan@nibs.ac.cn
    張孟奇

    設備保障部助理

    Phone:

    010-80726688-8311

    Fax:

    010-80726689

    E-mail:

    zhangmengqi@nibs.ac.cn
    陳雨文

    設備保障部助理

    Phone:

    010-80726688-8311

    Fax:

    010-80726689

    E-mail:

    chenyuwen@nibs.ac.cn
    朱亞隆

    設備保障部助理

    Phone:

    010-80726688-8313

    Fax:

    010-80726689

    E-mail:

    zhuyalong@nibs.ac.cn


    樓宇管理部


    吳洪江

    樓宇管理部主任

    Phone:

    010-80726688-8816

    Fax:

    010-80726689

    E-mail:

    wuhongjiang@nibs.ac.cn    包紅新

    樓宇管理部助理

    Phone:

    010-80726688-8205

    Fax:

    010-80726689

    E-mail:

    baohongxin@nibs.ac.cn    袁一如

    樓宇管理部助理

    Phone:

    010-80726688-8207

    Fax:

    010-80726689

    E-mail:

    yuanyiru@nibs.ac.cn    王孟

    樓宇管理部助理

    Phone:

    010-80726688-8206

    Fax:

    010-80726689

    E-mail:

    wangmeng@nibs.ac.cn


    ? 被干的高潮喷水的视频